• Tous Les Jours

  (028) 3825 1821

  Cake and beverages

 • Long Monaco

  (028) 6286 6996

  Com Ngon and Cong Chua hot pot

 • Pepper Lunch

  (028) 6251 5669

 • Đang cập nhật

  (84.28) 3822 5500

 • BamBoo Dimsum

 • Cơm Niêu Ba Miền

  Ẩm thực Việt Nam

 • Đang cập nhật

 • Hotpot Story

  Liên hệ TTTM

 • Tofu Kingdom

  Đậu hủ và đậu nành

 • Đang cập nhật

  (84.28) 3822 5500

  Liên hệ TTTM

 • Lotteria

  (028) 3823 8080

  Chicken fried and hamburger