Cấp độ thành viên

Khác

Thành viên cơ bản

 • Diamond Purple

  Tích lũy từ 100.000.000đ trở lên


  Chi tiết
 • Diamond Blue

  Tích lũy từ 250.000.000đ trở lên


  Chi tiết
 • Diamond Black

  Tích lũy từ 200.000.000đ trở lên


  Chi tiết