Cấp độ thành viên

Thành viên cơ bản

 • Platinum Club

  Tích lũy từ 200.000.000đ trở lên


  Chi tiết
 • Gold Club

  Tích lũy từ 100.000.000đ trở lên


  Chi tiết
 • Silver Club

  Tích lũy từ 500.000đ trở lên


  Chi tiết

Thành viên cao cấp

 • Diamond

  Doanh số mua sắm trong năm từ 600.000.000đ trở lên


  Chi tiết
 • Premier

  Doanh số mua sắm trong năm từ 400.000.000đ trở lên


  Chi tiết
 • Elite

  Doanh số mua sắm trong năm từ 250.000.000đ trở lên


  Chi tiết
 • Star

  Doanh số mua sắm trong năm từ 200.000.000đ trở lên


  Chi tiết
 • Lux

  Doanh số mua sắm trong năm từ 150.000.000đ trở lên


  Chi tiết